Entitats Col·laboradores

Ajuntament de Barcelona

Banc dels Aliments

Caprabo

Consorci de Serveis Socials

Fundació Intervida

Generalitat de Catalunya
Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescencia (DGAIA)

La Caixa

Obra Social La Caixa

Xarxa d'Habitatges

Xarxa d'Habitatges