President

Sr. Guillem Correa

 

Secretaria

Sra. Astrid Domènech

 

Tresorer

Sr. Albert Font

 

Vocals

Dr. Marc Correa

Sr. Daniel Rodríguez

Com treballa el Patronat?

El Patronat treballa gràcies a la tasca voluntària dels seus membres i la col·laboració desinteressada d’un grup de voluntaris i voluntàries estables.

La feina a fer està organitzada en Grups de Treball on cada membre del Patronat i de l’equip de voluntaris s’apunta per desenvolupar les tasques que li són pròpies.

Hi ha persones que formen part de més d’un Grup de Treball així com també hi ha persones que realitzen tasques puntuals.

 

Els Grups de Treball actualment en funcionament són els següents:

  •     Grup de Treball d’Economia i finances.
  •     Grup de Treball d’Apadrinaments.
  •     Grup de Treball de Sensibilització.
  •     Grup de Treball d’Hotel d’Entitats[1].
  •     Grup de Treball de Nous Projectes.

 


 

[1] Cal recordar que està en l’esperit d’aquesta Fundació col·laborar amb altres entitats generosament a fi de contribuir a l’execució d’activitats socials.